Get Adobe Flash player

 

ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МУЗИКОТЕРАПЕВТІВ УКРАЇНИ»

( створена 04.04. 2014 року)

 

МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Основною метою Організації є сприяння розвитку в Україні музикотерапії як духовно-розвивального, психолого-педагогічного,   здоров`язберігаючого напрямку науки та практики.

 

Для досягнення цієї мети Організація здійснює діяльність в наступних напрямках:

 • вивчення науково-теоритичного потенціалу музикотерапії, а також вітчизняного і міжнародного досвіду його використання у різних сферах життєдіяльності людини;
  • поширення знань серед широких верств громадськості про трансформуючі можливості музики, її ролі у формуванні всебічно розвиненої особистості;
  • формування суспільної думки про цінність і унікальність окремого людського життя та здоров’я у цілісності його фізичного, душевного і духовного компонентів;
 • розробка стратегії впровадження музикотерапевтичних методик у суспільно- освітній процес;
 • участь у розробці навчальних програм та забезпечення їх реалізації у соціумі;
 • організація та проведення лекторіїв, семінарів, симпозіумів, виставок, презентацій, прес-конференцій, концертів, вистав, фестивалів, форумів, круглих сторін, конференцій, інших освітніх та наукових  заходів на виконання статутних завдань Організації;
 • сприяння формуванню дієвої та авторитетної галузі фахівців з музикотерапії шляхом: організації спецкурсів (в тому числі при медичних, освітніх вищих навчальних закладах), проведення науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів тощо;
 • співробітництво з інститутами післядипломної освіти з питань підготовки педагогічних та медичних кадрів для впровадження програм з музикотерапії;
 • координація інноваційної музикотерапевтичної діяльності педагогів і психологів у освітній системі України;
 • сприяння розвитку міжнародних зв’язків та налагодженню міжнародної співпраці з питань, які стосуються статутної діяльності Організації;
 • запрошення в Україну іноземних спеціалістів, направлення за кордон фахівців з музикотерапії для реалізації проектів та програм Організації;
 • підтримка вільного обміну досвідом, спеціалістами та  інформацією у сфері мистецтва, освіти та медицини;
 • розвиток видавничої справи та інформаційної інфраструктури задля забезпечення реалізації мети Організації;

створення ділового механізму обміну інформацією та досвідом, забезпечення спілкування членів Організації задля забезпечення реалізації мети Організації

Всесвітня федерація музикотерапевтів визначає основні напрямки застосування музикотерапії:

музика та її музичні елементи (звук, ритм, мелодія і гармонія) призначена полегшувати і розвивати комунікацію, відносини, самовираження і організацію, розвивати потенційні можливості і відновлювати функції індивідуума (фізичні, емоційні, розумові, соціальні і пізнавальні) так, щоб він міг досягти кращої внутрішньо- і міжособистісної інтеграції і, отже, кращої якості життя.

 

Використання музики в лікувальній та педагогічній практиці має багатовікову історію.

Першими письмовими пам’ятками, в яких описуються лікувальні можливості музики є єгипетські папіруси, що датуються 1500-м р. до н.е.. Музика у них описується, як засіб, здатний зцілювати тіло, заспокоювати розум та очищати душу. Музика використовувалась в лікувальній та педагогічній практиці в Древній Греції, Китаї, Індії.

Перші спроби наукового пояснення терапевтичних можливостей музики відносяться до XVII ст., а широкі експериментальні дослідження почались з XIX ст. У 1918 році в Колумбійському університеті (США) був розроблений перший курс «Музикотерапії» для лікування неврозу та покращення фізичного здоров’я солдатів, що постраждали під час Першої світової війни. Ця практика стала основою сучасної музикотерапії, яка активно почала розвиватись з кінця 40-х років минулого століття. В Англії, Франції, Німеччині, Голландії   США та інших країнах протягом XX століття було створено центри музичної терапії, завданням яких стало лікування спеціально підібраними мелодіями різноманітних хвороб – від неврозів і депресії до шлунково-кишкових і серцево-судинних захворювань. У США, Великобританії, Італії та Франції музикотерапія визнана офіційним засобом відновлення в рамках державної системи страхової медицини. У США та країнах Європи музикотерапія стала професійною спеціалізацією.

В сучасний період у світі науки і мистецтва відбуваються інтегративні процеси. Вчені, відомі в своїх галузях, ( клінічна біохімія, психонейробіологія, когнітивна неврологія людини та інш.) , об’єднались з музикантами для більш глибокого вивчення взаємозв’язку між музикою і станом свідомості. Вже установлено, що Музика стимулює процеси пізнання ще з дитинства, а також регулює деякі важливі функції в організмі, грає важливу роль в розвитку пам’яті, інтелекту, творчої уяви, в оволодінні мовами та комунікацій. Нейронні системи тонко реагують на музичні звуки, ритми, мелодії, що видно з результатів магнітного сканування мозку.   Музика допомагає доказати, що зміни в свідомості можуть визивати неврологічні зміни в головному мозку

Досліджені нейро-ендокринні механізми реалізації впливу музики на психічне та соматичне здоровя людини. Доведено вплив музики на такі фізіологічні параметри як частота серцевих скорочень, глибина і ритм дихання, синтез ендорфінів, активність біоритмів головного мозку тощо. Численними дослідженнями визначена роль музикотерапії як антистресової терапії при порушеннях адаптації, що мають психосоматичну природу.

Існує багато різноманітних підходів щодо практичного використання музики в сучасному суспільстві. Протягом останніх десятиріч у багатьох країнах світу музика стала активно запроваджуватись в різноманітних сферах життя для підвищення ефективності різних видів діяльності: в освіті з метою стимулювання навчально-пізнавальної та інтелектуальної діяльності, в спорті для зняття психофізичного перевантаження спортсменів. На робочих місцях працівникам пропонують сеанси аутоґенного тренування, нервово-м’язевої релаксації, психологічного розвантаження з музичним або словесномузичним супроводом.